22.09.2015

Z marszu


Próchnik - początek marszu
W jarach Szwajcarii Próchnickiej
Na drodze do Łęcza
Spotkanie z grzybiarzami
Łęcze
Sad w Łęczu - korzystamy
Łęcze - sklep "Agreściak". Obowiązkowy przystanek na szlaku.
Łęcze - sklep "Agreściak"
Z Łęcza do Suchacza
j.w.
Szlak na tym odcinku nie należy do najlepiej oznakowanych....
j.w
Pozostałości zabudowań w lasach między Łęczem i Suchaczem
W drodze z Łęcza do Suchacza...
j.w.
jw.
Suchacz
Odpoczynek na plaży w Suchaczu
Na plaży w Suchaczu  - c.d.
Suchacz - chwila zwątpienia...
W drodze z Suchacza do Kadyn

Kadyny - pozostałości cegielni
j.w.
j.w.
Pozostałości kolei nadzalewowej

Plaża w Kadynach


W drodze do leśniczówki w Kadynach


Koniec trasy...
Kolacja
Śniadanie


Kadyny - w oczekiwaniu na autobus
Drużyna (od prawej): Rafał, Marcin, Ola, Bartek, Agnieszka, Kamil i ja.
Spacer po Wysoczyźnie Elbląskiej: z Próchnika przez Szwajcarię Próchnicką do Łęcza i dalej w dół do Suchacza, a potem wzdłuż Zalewu Wiślanego do Kadyn. 19-20 września 2015.

22.08.2015

pohlednice z Sopot
 "Kulturalna plaża Trójki" - Michał Nogaś rozmawia z Angeliką Kuźniak i Eweliną Karpacz-OboładzeHanna Krall oraz (od prawej) Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman i Michał Nogaś.

Obrazki z festiwalu "Literacki Sopot" - poświęconego w tym roku głównie (choć nie tylko) kulturze czeskiej (21 sierpnia 2015).