05.01.2014

miś noworoczny


Pierwszostyczniowy poranny widok z okna. Symboliczny zatem, jak symboliczna, wypchana znaczeniami i nasiąknięta metaforą jest figura misia w kulturze współczesnej. Która to, rzecz jasna, jest kulturą na miarę naszych możliwości.