23.04.2014

huczne hydrozstąpienie - rzecz o rzeczce - cz.7

Kaskada przy ul. Kościuszki. Miejsce to można by właściwie uznać za symboliczny początek miejskiego odcinka Kumieli, a zatem i za symboliczny koniec niniejszego cyklu... Ale to się jeszcze zobaczy.

17.04.2014

nie skakać - rzecz o rzeczce - cz.6

Kiedy bohaterka niniejszego cyklu nosiła nazwę Hommel, wybudowano zasilane przez jej wody miejskie kąpielisko, stanowiące największy tego rodzaju kompleks rekreacyjny w Europie. Po niemal stu latach basen zamknięto. Elbing zdecydowanie leżał nad wodą. Elbląg raczej tylko kuca.
(O co chodzi z tym "kucaniem" - zob. TUTAJ i TUTAJ)
C.d.n.

06.04.2014

rz. Kumiela - cz.4Powyżej czwarta seria zdjęć poświęconych płynącej przez Elbląg rzeczce Kumieli. Odcinek mniej więcej od ul. Kwiatowej do okolic ul. Górnośląskiej. Zaczęło się TUTAJ,  a całość można zobaczyć - TUTAJ
C.d.n.