26.02.2015

dziennik nieobecności - 5

Pozostałości dawnej fabryki pędzli i szczotek, założonej w 1904 r. przez Samuela Neumanna (1877-1918), jako filia Pinselfabrik T. Neumann. Firma została zlikwidowana pod koniec lat 30-tych. W 1940 r. w zabudowaniach pożydowskiej fabryki przy Tannenberg Allee 75 (ob. Al. Grunwaldzka) zakwaterowano pierwszych więźniów tworzonego w Elblągu podobozu obozu koncentracyjnego Stutthof.

Powyższe zdjęcia należą do cyklu poświęconego elbląskim Żydom, nazwanego tutaj roboczo Dziennikiem nieobecności.

21.02.2015

dziennik nieobecności - 4

W tym miejscu znajdował się Dom Handlowy D. Loewenthal. Wieszaki z Domu Handlowego D. Loewenthal.
W 1933 r.  w ramach wywałszczania Żydów sklep odebrano właścicielom i zmieniono jego nazwę na Kaufhaus am Elbing.

 Dom handlowy Dawida Loewenthala założony w 1878 i prowadzony przez braci Loewenthalów: Alfreda*, Henryka i Kurta do roku 1933, kiedy to "przeszedł na własność" miasta, a żydowskie nazwisko usunięto z nazwy sklepu.

*) W latach 20-tych XX w. Alfred Loewenthal należał do władz elbląskiej gminy żydowskiej.

Dziennik nieobecności, to cykl poświęcony elbląskim Żydom. Dziękuję Arturowi Jaroszewskiemu za pomoc w zbieraniu materiałów oraz za udostępnienie widocznych powyżej sklepowych wieszaków.16.02.2015

dziennik nieobecności - 3
Kirkut. A właściwie miejsce, gdzie się znajdował od ok.1812 r. Zdewstowany w latach 30-tych, a ostatecznie "zlikwidowany" w 60-tych.

Powyższe zdjęcia należą do cyklu dot. elbląskich Żydów. Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat. Nie jest jasne np. co ostatecznie stało się z macewami z cmentarza, więc gdyby ktoś... coś..., to proszę o kontakt.

10.02.2015

dziennik nieobecności - 2


Budynek dawnej fabryki cygar Loeser & Wolff

Popielniczka reklamowa firmy Loeser & Wolff

Uliczkę po prawej ( ob. ul. Odzieżowa) w 1899 r. nazwano Loeserstraße.
W latach 30-tych "żydowską" nazwę zmieniono na "aryjską" Zigarrenmacherstraße.

Budynek dawnej fabryki cygar Loeser & Wolff  - największej w Europie fabryki cygar i tabaki - założonej w 1874 r. przez Bernharda Loesera (1835-1901)  współwłaściciela berlińskiej firmy tytoniowej. Firma istniała do 1937 r., kiedy to znajdujący się w rękach spadkobierców pierwszych współwłaścicieli fabryki "żydowski" majątek przejął nowy właściciel, jeden z dotychczasowych dyrektorów Loeser & Wolff - Walter E. Beyer.

Powyższe zdjęcia stanowią część cyklu poświęconego elbląskim Żydom, o czym była mowa TUTAJ.

Serdeczne podziękowania dla Artura Jaroszewskiego za cenne wskazówki i widoczną powyżej popielniczkę.