31.01.2015

dziennik nieobecności - 1
Miejsce, w którym znajdowała się synagoga, spalona przez straż pożarną (!) podczas "nocy kryształowej" (z 9 na 10 listopada 1938 r.).

Powyższe zdjęcia stanowią rodzaj wstępnego szkicu do zespołowego (K. Kosacz, R. Kotyła, M. Kulawiak i ja) przedsięwzięcia fotograficznego, które w części przeze mnie realizowanej dotyczyć ma elbląskich Żydów.

Przy okazji - będę wdzięczny za wszelkie informacje, uwagi i sugestie związane z tym tematem.